Formele org-jur incluse in TOP
 • Întreprindere de arendă
 • Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
 • Întreprindere intergospodărească
 • Reprezentanţa întreprinderii nerezidente străine
 • Societate cu răspundere limitată
 • Societate în comandită
 • Societate în nume colectiv
 • Societate pe acţiuni
 • Societate pe acţiuni de tip deschis
 • Societate pe acţiuni de tip închis
 • Sucursala întreprinderii nerezidente străine