Protecția datelor cu caracter personal - GDPR

Termenele și condițiile privind protecția datelor cu caracter personal și comerțul electronic - actualizat 27.10.2021

Nota de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul IM INCASO SRL - actualizat 27.10.2021

Descarcă aici cererea dreptului de intervenție

Dreptul de intervenție constă în dreptul de a obține în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Descarcă aici cererea dreptului de acces la date

Dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate precum și a informațiilor ce vizează dreptul la informare.

Descarcă aici cererea dreptului de opoziție

Dreptul de opoziție constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Descarcă aici cererea dreptului de ștergere a datelor