Politica de securitate

INCASO  respectă confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de către persoanele care vizitează Site-ul, astfel INCASO poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal exclusiv în scopul furnizarii de servicii de emitere de facturi şi alte documente  prin intermediul Site-ului.


Colectarea informațiilor prin intermediul site-ului:

Informațiile pe care le colectam au că scop autentificarea/identificarea  utilizatorului pe site, cu scopul de a cumpăra un serviciu oferit on-line;

  • Menționam că navigarea pe site nu necesita furnizarea informațiilor personale. Totuși, daca intenționează să utilizeze unele din serviciile pe care noi le oferim, este posibil să îi solicitam informații personale referitoare la: Nume, Prenume, IDNP, Adresa de e-mail, Numărul de telefon mobil / fix;
  • Aceste informații vor fi colectate numai atunci când utilizatorul accepta voluntar și în cunoștință de cauza trimiterea lor către noi. Informațiile vor fi utilizate doar în scopul în care au fost prezentate și anume de cumpărare de produse;


Securitatea datelor și informațiilor personale:

Datele personale introduse de către utilizator sau de orice alta persoana identificata că potențial cumpărător vor fi folosite de INCASO numai în scopul declarat al acestei politici. Informațiile și datele din formularele de contact vor fi folosite pentru scopurile menționate la capitolul (a.Date personale) și în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe parti;

INCASO  nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresele de e-mail aparținând utilizatorilor / cumpărătorilor către alte persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul utilizatorului / cumpărătorului, acord primit în prealabil și în mod explicit;

De asemenea, precizam că datele și informațiile care sunt prezentate pe site-ul www.infobiz.md au scop informativ. INCASO își rezerva dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului menționat mai sus, în orice moment și fară un preaviz în prealabil;

Orice includere de link-uri spre alte site-uri este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului și nu implica sprijinirea de către INCASO a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri. Utilizatorul se angajează de asemenea, să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri;

INCASO garantează securitatea și confidentialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic.


Accesul la informații:

Angajații nostrii și furnizorii de servicii legate de sau asociate cu sistemele noastre de informații respectă Procedura de securitate informațională a INCASO  precum și confidentialitatea oricăror informații personale aflate în posesia noastră.

Datele cu caracter personal se vor stoca doar pe perioada existenței raporturilor civile și/sau pe termenul expres stabilit de legislația specială în temeiul cărei sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

© Infobiz 2021