Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.

Informație generală
Statut Activa
Denumirea companiei Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.
IDNO companiei 1005600043669
Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată
Aria de activitate Acordarea de credite nebancare
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
Telefon Fix +37322838888 , +37322838888
Telefon Mobil +373******** , +373******** , +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail cl****@easycredit.md Disponibil gratuit la înregistrare
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2005-10-12
Ultima actualizare 2024-06-27
Administratori GAMARŢ VICTOR [Administrator]
Fondatori 2.02% A & D SOFTWARE SOLUTIONS LTD 4.95% BAGOULI ASTERIA 4.95% KAMARINOS GEORGIOS 4.95% KAMARINOU DIMITRA 4.95% KAMARINOU STAVRIANA 2.02% NIKODELLIS DIMITRIOS 76.15% DAMIANOS DAMIANOS
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Arborele Companiei
Posibile afilieri

Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L. fondată pe 2005-10-12 de catre fondatorii A & D SOFTWARE SOLUTIONS LTD cu [2.02%] , BAGOULI ASTERIA cu [4.95%] , KAMARINOS GEORGIOS cu [4.95%] , KAMARINOU DIMITRA cu [4.95%] , KAMARINOU STAVRIANA cu [4.95%] , NIKODELLIS DIMITRIOS cu [2.02%] , DAMIANOS DAMIANOS cu [76.15%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L. este GAMARŢ VICTOR [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4.

Codul fiscal al Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L. este 1005600043669.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2022
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 138656.00 90210.00 203093.00 56 2476
2016 177684.00 113250.00 294450.00 67 2652
2017 189004.00 127323.00 381272.00 82 2305
2018 246950.00 173373.00 497980.00 93 2655
2019 301277.60 173520.20 602321.00 139 2167
2020 286919.10 144903.90 659616.70 142 2021
2021 300815.82 185018.32 692619.26 149 2019
2022 369090.88 218378.18 739342.79 127 2906
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.

IDNO/ COD:1005600043669 / Data înregistrării : 2005-10-12

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Acordarea de credite nebancare
Adresa mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
Actualizat: 2024-06-27

Administratori:
 •  

  GAMARŢ VICTOR

  Administrator
Fondatori:
 •  

  A & D SOFTWARE SOLUTIONS LTD

  2.02%
 •  

  BAGOULI ASTERIA

  4.95%
 •  

  KAMARINOS GEORGIOS

  4.95%
 •  

  KAMARINOU DIMITRA

  4.95%
 •  

  KAMARINOU STAVRIANA

  4.95%
 •  

  NIKODELLIS DIMITRIOS

  2.02%
 •  

  DAMIANOS DAMIANOS

  76.15%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.

IDNO

1005600043669
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.
IDNO: 1005600043669, data înregistrării: 2005-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4

Telefon: ######### (declarat la 18.07.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1005600043669

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Organizaţia de Creditare Nebancară EASY CREDIT S.R.L.
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################
Genuri de activitate
Activităţi nelicenţiate Cod Caem

Nu au fost găsite activități nelicențiate

Activităţi licenţiate Cod Caem
Acordarea de credite nebancare 107
Leasingul financiar 108
Activitate de agent bancassurance 98
Activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică 97