Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA

Informație generală
Statut Lichidata
Denumirea companiei Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA
IDNO companiei 1004600029950
Forma organizatorico-juridică Întreprindere municipală
Aria de activitate Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Adresa mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57
Telefon Fix +37322331367
Telefon Mobil +373******** Disponibil gratuit la înregistrare
E-mail "i************@mail.ru , p**************@ , " Disponibil gratuit la înregistrare
Website Adaugă informații
Brand Adaugă informații
Logo
Premii/Certificări
Data înregistrării companiei 2020-11-04
Ultima actualizare 2024-06-17
Administratori GHIMPU ALA [Administrator]
Fondatori 100.00% Consiliul municipal Chişinău
Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA fondată pe 2020-11-04 de catre fondatorii Consiliul municipal Chişinău cu [100.00%] este Întreprindere municipală. Administrator Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA este GHIMPU ALA [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57.

Codul fiscal al Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA este 1004600029950.

Analiza financiară pentru anii 2015 - 2021
Anul Venit total Profit total Capital propriu Numarul de angajati Productivitatea muncii
2015 12770.00 -267.00 -290.00 105 122
2016 13978.00 -166.00 -456.00 107 131
2017 15081.00 -228.00 -684.00 104 145
2018 16704.00 235.00 -449.00 104 161
2019 17772.90 141.20 -365.60 97 183
2020 8915.90 -553.50 -919.10 85 105
2021 12463.51 101.75 -822.63 80 156
Venituri din Vanzari & Profit Net
Nr. Angajati
Capital Propriu
Analiza financiară

Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA

IDNO/ COD:1004600029950 / Data înregistrării : 2020-11-04

Forma: Întreprindere municipală
Domeniul de activitate: Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Adresa mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57
Actualizat: 2024-06-17

Administratori:
  •  

    GHIMPU ALA

    Administrator
Fondatori:
  •  

    Consiliul municipal Chişinău

    100.00%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA

IDNO

1004600029950
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA
IDNO: 1004600029950, data înregistrării: 2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57

Telefon: ######### (declarat la 22.06.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1004600029950

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Întreprinderea Municipală de Alimentaţie Publică ADOLESCENŢA
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################