Termeni și condiții

Site-ul www.infobiz.md este proprietatea Î. M. „INCASO” SRL. Site-ul este destinat prestării serviciilor, prin intermediul platformei www.infobiz.md. Conținutul www.infobiz.md, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Companiei, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Beneficiarului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Companie, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Companiei asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Companiei. Orice conținut la care Beneficiarul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Comanie și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Companiei cu referire la acel conținut. Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Companiei.

În cazul în care Compania conferă Beneficiarului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Companiei pentru respectivul Beneficiar sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Beneficiar, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Companiei și/sau al angajatului/prepusului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Exonerare de răspundere

Compania nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Companie sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

Înregistrarea ca utilizator

Clientul are opțiunea să își creeze cont pe www.infobiz.md, prin furnizarea: Login cont personal; Password cont personal; E-mail; Telefon; Profesie/Funcție; Semnătura electronică MPass;

Clientul este unicul responsabil de utilizarea parolei, aceasta fiind strict confidențială. Validarea contului de utilizator se va face prin trimiterea unui cod de validare prin intermediul unui sms. Acest cod se introduce în site prin validarea și utilizarea contului curent.

Politica de confidențialitate

Compania va depune diligențe maxime astfel încât nicio informație confidențială cu/despre/și în legatură cu orice cont deschis pe www.infobiz.md să rămană confidențială. Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al dvs., în afara cazului în care:

a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunostință de către partea care dezvăluie informaţiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;

sau

b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizia judecătorească sau a autorităților competente.

Produsele și serviciile oferite

Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.infobiz.md, sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților şi legislaţiei în vigoare. Produsele prezentate pe  www.infobiz.md sunt conforme cu legislația naţională și sunt destinate utilizatorilor finali, în special consumatorilor care au atins vârstă de 18 ani și  nu în scopul revânzării.

Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată serviciilor pe site-ul www.infobiz.md. În cadrul acesteia se găsesc informații utile și detaliate despre serviciile/produsele de pe www.infobiz.md. Informațiile conțin denumirea pachetului, prețul pachetului, caracteristicile pachetului. Fișa cu informațiile despre pachete are un titlu strict informativ, în vederea informării cât mai corecte și complete să consulte informaţia de pe site și/sau după caz, să se adreseze producătorului.

Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe site-ul www.infobiz.md. Compania se angajează, să ofere clientului orice alte precizări complementare necesare bunei derulări a comenzii sale. În ipoteză excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea serviciilor ar fi eronate, Compania se angajează să informeze clientul asupra acestor aspecte pe e-mail sau prin telefon.

Prețul

Prețurile serviciilor afișate în cadrul site-ului www.infobiz.md sunt cele oficiale şi sunt exprimate în Lei/Euro, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare. Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client. În cazul în care prețul serviciului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.infobiz.md, ne rezervăm dreptul de a anula prestarea serviciului și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.

Comanda online

Pentru a plasa o comandă online, clientul are 2 posibilități:

Pentru solicitarea serviciilor, să încheie un contract cu compania în baza căruia să își facă un cont (cabinet personal);

Pentru efectuarea plăților online să introducă datele de identificare, datele bancare, suma de plată.

         Compania poate anula Comanda efectuată de către Beneficiar, în urma unei notificări prealabile adresate Beneficiarului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

a)       neacceptarea de către banca emitenta a cardului Beneficiarului, a tranzacţiei, în cazul plăţii prin card electronic;

b)      invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Companie, în cazul plăţii cu cardul bancar;

c)       datele furnizate de către Client/Beneficiar pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

În toate situaţiile prezentate mai sus, Beneficiarul va fi informat prin e-mail în privinţa modificărilor de înlocuire sau anulare.

Plata și prestarea serviciilor:

Plata se poate efectua cu cardul bancar de debit sau credit;

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Compania nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunciare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale. Beneficiarul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor Contului sau, a parolei şi a datelor bancare utilizate pentru efectuarea plăţilor serviciilor. Informaţiile introduse în vederea efectuării unei plăţi cu cardul (numărul cardului, parola, data valabilităţii cardului) nu sunt colectate, stocate şi prelucrate de Companie, ci vor fi prelucrate în exclusivitate de către unităţile financiar bancare emitente ale cardurilor. Serviciile de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de procesatorul de plăţi. Toate tranzacţiile bancarede pe www.infobiz.md  vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul plăţii fiind garantul protejării tuturor datelor şi informaţiilor personale ce au legătură cu modalităţile de plată. Bonul fiscal şi/sau factura fiscală va fi eliberată la solicitare pentru fiecare comandă în parte și va însoți serviciile prestate şi/sau vor fi trimise în format electronic.

Serviciile incluse în abonamentele puse la dispoziție de către companie vor fi prestate din momentul efectuării plăților conform pachetului de abonament solicitat de către Client/Beneficiar, prestarea serviciilor având caracter ireversibil, din care motiv nu va fi efectuată returnarea plăților pentru serviciile/produsele companiei care au fost prestate sau urmează a fi prestate conform pachetelor de abonament de care au beneficiat/vor beneficia Clienții/Beneficiarii.

Fraudă.

Compania va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase, inclusiv cele de spălare a banilor.

Limita de responsabilitate

Compania poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului www.infobiz.md, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.