S.R.L. PROGESTACT

Arborele Companiei New

Serviciu disponibil în abonament

Arborele Companiei - Demo
Rapoarte
Preț: 0 MDL
Demo Raport
Aceasta entitate nu inregistreaza datorii la parteneri
Descrierea companiei
Istoricul Administratorilor & Fondatorilor
Date actuale
Date istorice

Istoria actualizată a fondatorilor

Istoria actualizată a administratorilor

Arborele Companiei
Posibile afilieri

Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT fondată pe 1998-12-30 de catre fondatorii AMBROSI SERGIU cu [2.78%] , BARBĂNEAGRĂ TEODORA cu [2.78%] , BOTEZATU MARIANA cu [2.78%] , BUGAIAN LARISA cu [2.78%] , CASIAN AURELIU cu [2.78%] , CATANOI VALENTINA cu [2.78%] , CHEIBAŞ SERGHEI cu [2.78%] , CIUBOTARU MARIA cu [2.78%] , CIUTAC MARIANA cu [2.78%] , CODREANU VEACESLAV cu [2.78%] , COROBCEANU STELA cu [2.78%] , CRIVOI BORIS cu [2.78%] , CUZMICI MARIAN cu [2.78%] , DICUN LUDMILA cu [2.78%] , EFROS GHEORGHE cu [2.78%] , FETINIUC IGOR cu [2.78%] , GARABAGIU ANGELA cu [2.78%] , GARAZ RADION cu [2.78%] , GHEORGHIŢA MARIA cu [2.78%] , GUMOVSCHI LIVIU cu [2.78%] , GUŢU EMIL cu [2.78%] , GUŢULEAC PETRU cu [2.78%] , IURCU VITALIE cu [2.78%] , LAZU ROMAN cu [2.78%] , LOPOTENCO ARCADIE cu [2.78%] , LUNGU VLADIMIR cu [2.78%] , MAMALIGA VASILE cu [2.78%] , MARGINE ADELAIDA cu [2.78%] , MITROFAN VICTOR cu [2.78%] , MUNTEAN IURIE cu [2.78%] , PAVLENCO NICOLAI cu [2.78%] , RECEAN DORIN cu [2.78%] , TODIRAŞCU ŞTEFAN cu [2.78%] , TRACENCO SVETLANA cu [2.78%] , UŞANLÎ DEMIAN cu [2.78%] , ZĂNOAGĂ IGOR cu [2.78%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT este GUMOVSCHI LIVIU [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 40.

Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT este 1017600018482.

Analiza financiară

Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT

IDNO/ COD:1017600018482 / Data înregistrării : 1998-12-30

Forma: Societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate: Activităţi de secretariat şi traducere
Adresa mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 40
Actualizat: 2024-05-02

Administratori:
 •  

  GUMOVSCHI LIVIU

  Administrator
Fondatori:
 •  

  AMBROSI SERGIU

  2.78%
 •  

  BARBĂNEAGRĂ TEODORA

  2.78%
 •  

  BOTEZATU MARIANA

  2.78%
 •  

  BUGAIAN LARISA

  2.78%
 •  

  CASIAN AURELIU

  2.78%
 •  

  CATANOI VALENTINA

  2.78%
 •  

  CHEIBAŞ SERGHEI

  2.78%
 •  

  CIUBOTARU MARIA

  2.78%
 •  

  CIUTAC MARIANA

  2.78%
 •  

  CODREANU VEACESLAV

  2.78%
 •  

  COROBCEANU STELA

  2.78%
 •  

  CRIVOI BORIS

  2.78%
 •  

  CUZMICI MARIAN

  2.78%
 •  

  DICUN LUDMILA

  2.78%
 •  

  EFROS GHEORGHE

  2.78%
 •  

  FETINIUC IGOR

  2.78%
 •  

  GARABAGIU ANGELA

  2.78%
 •  

  GARAZ RADION

  2.78%
 •  

  GHEORGHIŢA MARIA

  2.78%
 •  

  GUMOVSCHI LIVIU

  2.78%
 •  

  GUŢU EMIL

  2.78%
 •  

  GUŢULEAC PETRU

  2.78%
 •  

  IURCU VITALIE

  2.78%
 •  

  LAZU ROMAN

  2.78%
 •  

  LOPOTENCO ARCADIE

  2.78%
 •  

  LUNGU VLADIMIR

  2.78%
 •  

  MAMALIGA VASILE

  2.78%
 •  

  MARGINE ADELAIDA

  2.78%
 •  

  MITROFAN VICTOR

  2.78%
 •  

  MUNTEAN IURIE

  2.78%
 •  

  PAVLENCO NICOLAI

  2.78%
 •  

  RECEAN DORIN

  2.78%
 •  

  TODIRAŞCU ŞTEFAN

  2.78%
 •  

  TRACENCO SVETLANA

  2.78%
 •  

  UŞANLÎ DEMIAN

  2.78%
 •  

  ZĂNOAGĂ IGOR

  2.78%

SCORING

###
Risc sporit
0
Risc mediu
250
Echitabil
400
Oportun
550
Excelent
700
1000

DATE FINANCIARE EXTINSE

Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.

Bilanț 2020 Evolutia 2019 2018 2017 2016 2015
Active imobilizate: ### ##% ### ### # # #
- Imobilizări necorporale # #% # # # # #
- Imobilizări corporale ### ##% ### ### # # #
- Active biologice imobilizate # # # # # #
- Investiții financiare pe termen lung # # # # # #
- Investiții imobiliare # # # # # #
- Creanțe si avansuri pe termen lung # # # # # #
- Alte active imobilizate # # # # # #
Active circulante: ##### #### ##### ##### # # #
- Stocuri ##### #### ##### ##### # # #
- Creanțe comerciale și calculate ### #### ## ## # # #
- Numerar în casierie și conturi curente ### ##### ### ### # # #
- Investiții financiare curente # # # # # #
- Alte active circulante # ##### # # # # #
Total Active ##### #### ##### ##### # # #
Raport Financiar
BILANȚUL
Nr. cpt A C T I V Cod rd. Sold la
statistica_report.start_perioada_gestiune Sfîrșitul periodei de gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE      
I. Imobilizări necorporale 010 ### #
II. Imobilizări corporale 020 ##### #####
III. Investiții financiare pe termen lung 030 # #
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate 040 # #
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 ##### #####
B. ACTIVE CIRCULANTE      
I. Stocuri 060 #### ######
II. Creanțe curente și alte active circulante 070 ##### #####
Investiții financiare curente 080 # #
IV. Numerar şi documente băneşti 090 ##### #####
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 ###### ######
TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) 110 #### ######
Date - Agenția Servicii Publice

DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT

Contribuabil

Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT

IDNO

1017600018482
NR. Bugetul: TOTAL BAZĂ PENALITĂȚI AMENZI
1 Consolidat # # # #
2 Bugetul de stat # # # #
3 Bugetele unităților administrativ-teritoriale # # # #
4 Bugetul asigurărilor sociale de stat # # # #
5 Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală # # # #

DATE REORGANIZARE:

Tipul reorganizării:: Starea reorg. ########
Inițierea reorganizării:: ########## Inreg. actuala: ##########
Participanti la reorganizare::
Nr. Nume/Prenume STAREA PARTICIPARII TIPUL ACTIUNII
1 ############ ######### ##########

DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE

IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral ##############
Tip Imobil ###########
Suprafața ############
RAION #####
LOCALITATE ##########
STRADA ######
CASA ####
BLOC ####
APARTAMENT ##########
Date proprietar
Nume/ Denumirea Prenume IDNO DOCUMENT Seria Număr COTA Interdicții
######## ######## ############ ########## ## ####### ### ##

DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE

Transport nr. 1
Marca #####
Model #####
Anul ####
Tip Vehicol ###########
Codul IDNV #############
Codul VIN ##############
Nr. inmatriculare #######
Data Inmatricularii ##########
Data Expirari
Date proprietar
Tip #
Drepturi Vehicol #
Nume, Prenume/ Denumirea #################
IDNO #############
Telefon
Date proprietar(i):
RAION LOCALITATE STRADA CASA BLOC APARTAMENT
##### ########## ###### #### ## ##
Raport de Credit

Infobiz

Raportul istoriei de credit:, eliberat la ##########
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######

Persoana Juridica

Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT
IDNO: 1017600018482, data înregistrării: 1998-12-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 40

Telefon: ######### (declarat la 25.05.2024)
Email: ###############

Angajamente


Descriere Valoare
Total angajamente #
Inclusiv bancare #
Numar surse de formare a istoriei de credit #
Inclusiv bancare #
Data primului import de date ##########
Bancar ##########
Suma total achitata #
Inclusiv la banci #
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Suma totala a angajamentelor # MDL
Inclusiv bancare # MDL
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Descriere Valoare
Angajamente inchise ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante inchise #
Inclusiv bancare #
Angajamente active #
Inclusiv bancare #
Angajamente restante active #
Inclusiv bancare #
Restanta maxima curenta # zile
Inclusiv bancare #
Suma maxima achitata intr-o luna # MDL
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) # MDL
Soldul curent total net # MDL
Raport UNEJ
IDNO: 1017600018482

Dosar: ###########
Data intentare a dosarului:
##########
Emitentul documentului executoriu:
#######################
Obiectul executării text:
###################################################
Tipul persoanei(Fizică/Juridică/Instituție publică):
#################
Numele Prenumele/Denumirea entității:
Societatea cu Răspundere Limitată PROGESTACT
Adresa entității verificate:
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 40
Executorul Judecătoresc care gestionează dosarul:
###############################
Starea procesuală a dosarului:
##############
Clasificarea procedurii de executare:
#############################################

Obligații:

Suma obligației Echivalentul in MDL Codul unic al valutei Descriere obligație
##### ##### ### ######################
Date IBAN

DATE IBAN-uri

########################
########################
########################